Sosial fagkompetanse

Sosial Fagkompetanse AS ble etablert i 2003. Vår brede erfaring og kompetanse fra NAV kommune og sosial- og helsetjenesten er vår inspirasjon for å bidra til god tjenesteyting på vår måte

Vi utvikler faglig støtteverktøy for NAV kommune og sosialtjeneste med faglige funksjoner og dokumentasjonsmuligheter som ikke finnes i dagens sosialsystemer, og som ikke minst fagarbeiderne, men sikkert også politikerne, har savnet.

Til nå har vi utviklet 2 faglige støtteverktøy:

  • ØKO-SOS, for økonomi- og gjeldsrådgivning, og
  • BOSAM, for boligsosialt samarbeid i kommunen.

Begge er utviklet for å tilfredsstille følgende mål:

  • Fagutvikling og samhandling innen aktuelt tjenesteområde for rett tjenestekvalitet iht. nasjonale standarder og strategier
  • Ha takhøyde for alle typer problemstillinger og løsningsmuligheter innen et fagområde.
  • Evaluering og rapportering: Dokumentere både faglige utfordringer, innsats og resultater fra endringsarbeidet / tjenesteutøvelsen – funksjoner som ikke finnes i tilgjengelig i ordinært saksbehandlingsverktøy.
  • Intern deling av kunnskaper fra fagarbeidet
  • Bidra til å gi rollen som saksbehandler / veileder rett forvaltningsmessig myndighet.

Vår hovedsamarbeidspart gjennom snart 10 år: DIPS Front as, tidligere ACOS as, leverer bl.a. sosialsystemet DIPS sosial, tidligere ACOS SOSIAL, der vårt gjeldsrådgivningsmodul ØKO-SOS er integrert.

Vi er der fagarbeidet utføres

Våre fagsystemer er i kontinuerlig utvikling og utarbeides i dialog med dem som bruker dem. Vi tar alltid utgangspunkt fra der utfordringer fanges opp og fagarbeidet utføres.

Hvem er vi?

Sosial Fagkompetanse AS (SOFA) er en liten men fagsterk virksomhet, etablert i 2003. Vi har lang erfaring fra kommunal sosialtjeneste og NAV med vekt på sosiale tjenester.

Arne Nordvi


Faglig ansvarlig og systemutvikler

Mathias Bygdås


Systemutvikler